RuTube společně s Content Research provedli průzkum ruského trhu s virálními videi. Objem trhu byl zhodnocen na $9 mil. Během průzkumu byl sestaven seznam 75 brendových videí umístěných na populárních (dle údajů TNS a ComScore) videoportálech Runetu od července 2009 do 15. listopadu 2010.

Na základě údajů webomer.ru, byly vyčleněny čtyři hlavní místa, kam jsou nejvíce umísťována virální videa. Jsou jimi VKontakte.ru (45,8%), YouTube (42,6%), RuTube (2,55%) a Smotri.com (1,37%).

Leadery na trhu a realizátory hlavních velkých zakázek jsou specializovaná studia Affekt, My Duck's Vision a Grape. Tato studia vydávají průměrně jedno video měsíčně a ročně maximálně 15-20. Průměrný budget se pohybuje v rozmezí 1-1,5 mil. rublů. Nováčci na trhu nabízejí služby za 100 tis. rublů za video.

Jak ukázal speciální průzkum společnosti Online Market Intelligence za červenec 2010, nejpopulárnějším faktem, určujícím virálnost videa, se stal humor (78%), neobvyklost děje a struktury videa zaujímá druhé místo (66%), a známost brendu, známost člověka a popularita videa na blozích získaly 18%, 16% a 11%.

Hlavními zákazníky virálního videa na Runetu dle druhu prosazovaného zboží a služeb je sociální reklama, následovaná internetovými portály a FMCG (potravinářské zboží).

Do TOP 10 virálních videí Runetu se dostalo pouze jedno video, které nemá zákazníka - Mr.Freeman, part 0. Všechna ostatní krátkometrážní videa, která byla zhlédnuta několika sty tisíci diváky, přinesla svým propagovaným značkám nemalou proslulost na dlouhý čas.