Analytické centrum společnosti Begun provedlo komplexní průzkum zájmů uživatelů a aktivit reklamních společností v oblasti kontextové reklamy za 3. čtvrtletí roku 2010. Mezi reklamními firmami si pozici lídrů, dle výše reklamních nákladů, i nadále drží zástupci z oblasti „Auto". Jejich podíl na celkovém budgetu Begun činí 10%.

Druhé místo v žebříčku patří společnostem z oblasti „Osobní věci". Za rok podíl těchto firem na celkovém reklamním budgetu Begun vzrostl více než dvakrát. Prudký vzestup je spjat s nárůstem popularity shopping-klubů, s růstem jejich obratů a rovněž se vstupem mnoha nových hráčů na tento trh.

TOP-10 nejaktivnějších segmentů reklamních společností je zobrazeno v níže uvedené tabulce. Po roce je složení desítky prakticky beze změn: byla vyřazena pouze jedna kategorie - „Turistické služby", která postoupila své místo „Službám na Internetu".

Mezi uživateli internetu, už čtvrté čtvrtletí po sobě, drží vedoucí pozici tematika „Volný čas a odpočinek". Za rok podíl této kategorie v celkovém objemu kliknutí na inzeráty „Begunu" vzrostl téměř dvakrát.

Z dvanáctého na třetí místo žebříčku zájmů uživatelů se přesunuly „Služby na internetu". Podíl této části se také zvýšil za rok vice než dvakrát. Vzrostla pozornost uživatelů internetu ke službám pro správu kontextových reklamních společností, hosting nebo pro tvorbu a realizaci webových stránek.

Zájem uživatelů o většinu populárních oblastí se nijak radikálně nezměnil. Nejžádanějšími mezi uživateli zůstanou „věčná témata": inzeráty z oblastí „Auto", „Osobní věci", „Nemovitosti", „Lékařství" a „Služby komunikace".