V první polovině roku 2010 tvořila 67% trhu s internetovou reklamou kontextová reklama. Zbylých 33% připadalo na reklamu mediální. Chcete se dozvědět více o tom, jak se vyvíjí trh s internetovou reklamou v Rusku? Čtěte dále!

Od roku 2007 podíl kontextu v celkovém obratu internetové reklamy vzrostl o 12 procentních bodů. Obrat kontextové reklamy v Rusku v prvním pololetí roku 2010, podle údajů АKАР, činil 6,3 mld. rublů (bez DPH). Agentura Mindshare Interaction zhodnotila obrat trhu kontextové reklamy za stejné období na 5,9 mld. rublů (bez DPH).

Jaké je rozložení trhu mezi nejsilnějšími hráči? Vycházíme-li z hodnocení, které vytvořil АKАР a Mindshare, připadá na Yandex Direct 75 - 80 % celého kontextového trhu. Zbylá část je rozdělená mezi systém Begun a Google AdWords.

Rozpočty na reklamu v roce 2010

Podle údajů pro léto 2010 se průměrný měsíční budget reklamních firem využívající Yandex Direct snižuje. V hlavních městech činí 11,8 tisíc rublů (před rokem 12,9 tisíc), v průměru podle regionů 2,2 tisíc rublů (před rokem 2,6 tisíc). Snížení budgetů je spjato s tím, že mezi reklamními firmami využívající kontext roste podíl nováčků. Ti se teprve učí pracovat s kontextovou reklamou a z počátku do ní vkládají menší investice. V červnu 2010 utratilo 62 % klientů Yandex Direct za kontextovou reklamu kolem 3 tisíc rublů za měsíc.

Hlavní města a regiony

57% všech přístupů na reklamní inzeráty Yandex Directu zrealizovali uživatelé z Moskvy a Sankt Petersburgu a jeho přilehlého okolí. Za tři roky podíl přístupů na kontextové inzeráty z regionů vzrostl z 28% na 43% a dále roste. Potenciál ostatních regionů je obrovský - počet uživatelů internetu předčí 2,8x Moskvu a Sankt-Petersburg i s jejich regiony.

Budoucnost trhu s kontextovou reklamou

Jaké jsou další vývojové tendence trhu s kontextovou reklamou? Predikce lze shrnout do následujících bodů - rozvoj nástrojů pro nově vstupujícíc firmy, nárůst profesionality reklamních firem, nárůst mobilní kontextové reklamy a integrace kontextové reklamy s geoinformačními službami.