Světový trh s reklamou vzrůstá zejména díky internetu. K takovému závěru došli odborníci ZenithOptimedia.

Ve své оficiální prognóze oznámili, že v letošním roce si reklamní společnosti vyhradí na propagaci na internetu $61,884 mld., а v roce 2011 - $70,518 mld. Celkem v roce 2011 budou globální náklady na reklamu činit $463,297 mld., vykazují tedy nárůst o 4,6%.

Podle údajů agentury, náklady na on-line reklamu rostou dvakrát rychleji nežli reklamní trh celkově. Nicméně většina nákladů připadá stejně jako dříve na tv-reklamu. V tomto roce její podíl činí 41% a v roce 2013 se může překročit podíl 42%. Podíl reklamy v novinách a časopisech oproti tomu očekává snížení o 2%.

V roce 2010, podle upravených prognóz agentury, globální výdaje na reklamu vzrostly na $443,102 mld. (nárůst o 4,9%). Podle současných odhadů dosáhne ruský trh s reklamou v roce 2013 objemu $12,228 mld. Může tak zaujmout osmé místo v desítce největších světových trhů s reklamou. Zatím jsou náklady v reklamním segmentu ruské ekonomiky pro rok 2010 odhadovány na $7,797 mld.