Nejvíce popouzejícím druhem reklamy pro Rusy jsou překryvná okna na Internetu (69,4%). Za nimi následuje reklama v TV (67,8%) a reklama rozesílaná elektronickou poštou (59,7%). Tyto údaje byly získány TNS během průzkumu efektivity komunikačních kanálů mezi značkou a spotřebitelem v Rusku a Evropě.

Překryvná okna se ukázala, ne poprvé, jako nejhorší reklamní formát v Rusku. Podle údajů on-line ankety, vyhlášené RUmetrikou v roce 2009, nejvíce uživatele popouzí pop-up reklama a otvírající se okna (vice než 78%), k ostatním formám jsou uživatelé tolerantní, zejména pak ke kontextové reklamě.

Je pozoruhodné, že v průzkumu TNS se překryvná okna rovněž jeví jako jeden nejlépe zapamatovatelný druh reklamy (82,4%). Leaderem v „zapamatovatelnosti" se mezi digitálními formáty staly reklamní bannery (90,3%) a kontextová reklama ve vyhledávačích.

Co se týká stupně důvěry ke komunikačním kanálům, jsou Rusové nejméně nakloněni pop-up překryvným oknům, bannerům, rozesílaným e-mailům a telemarketingu. Podle názoru výzkumníků, mají v Rusku vysokou hodnotu, stejně jako tomu bylo již dříve, ústní doporučení příbuzných a přátel (54,8%), o něco méně (48,3%) věří on-line radám uživatelů. 44,6% dotázaných si vysoce cení spolehlivosti informací na webech společností.