Skupina Microsoft Research zveřejnila Augmenting Web Pages and Search Results to Support Credibility Assessment („Rozšíření www stránek a vyhledávacích výsledků pro zvýšení důvěry ke zdroji"). V dokumentu jsou odhaleny hlavní faktory, podílející se na utváření žebříčku vyhledávače s cílem definovat autoritu a kvalitu webu.

Vnitřní faktory:

 • pravopisné chyby v textu;
 • počet reklamních bloků na stránce;
 • typ domény (.com, .gov atd.).
Vnější faktory:
 • existence certifikátů a cen, jako např. Alexa Rank, Webby Award, Health on the Net (HON);
 • PageRank dle toolbaru a pozice v klíčových zadáních;
 • rozšiřující informace z takových webů, jako Bit.ly, a jiných webu zaměřených na zkracování odkazů, FB like, přemostění, kliky a komentáře na Facebook, kliky podle zkrácených URL-adres na Twitteru, záložky na Delicious.
Neveřejná informace, která se shromažďuje z toolbarů uživatelů:
 • hlavním ukazatelem popularity je vztah počtu jedinečných uživatelů k celkovému množství návštěvníků;
 • geografický záběr publika webu, tj. přítomnost návštěvníků z různých regionů;
 • čas, po který URL adresa byla otevřena v browseru (odráží fakt, jak dlouho přibližně byla stránka prohlížena);
 • ukazatel návratů (jak často se uživatel vracel na stránku);
 • popularita mezi experty (údaje o chování lidí, kteří se ukázali být experty na určitou tematiku).
Podle všeho existují i jiné parametry tvorby žebříčku, jež nebyly v článku Microsoft zmíněny. Nicméně přítomnost v již dostupném seznamu dat o sociální aktivitě uživatelů hovoří o stále větší socializaci vyhledávání. Bylo by zajímavé zjistit, zda stejné faktory berou v potaz i ostatní vyhledávací systémy.