Menší firmy začaly častěji používat marketing sociálních médií, uvádí podzimní zpráva marketingové společnosti Constant Contact za rok 2010.

Drtivá většina dotázaných společností (90,6%) považuje word of mouth (jak on-line, tak off-line) za nejefektivnější marketingovou taktiku k nalezení nových klientů. Webové stránky a email-marketing zaujaly druhé a třetí místo se ziskem více než poloviny hlasů. A to ve stejné době, kdy internetové reklamě a PR důvěřuje pouze třetina dotázaných.

Graf 1

Co se týká propagace byznysu a služeb, majitelé firem dávají absolutní preference webovým stránkám a e-mailovému marketingu (93% a 92%). Je pozoruhodné, že významně vzrostl zájem o sociální sítě Facebook (63%) a Twitter (31%). Přitom ještě v březnu 2010 měly tyto sítě 50.5% a 25.6% podíl z celkového počtu hlasů. Оn-line reklamě dalo přednost 48% dotázaných.

Graf 2

Mezi velkými firmami byl zaznamenán ještě větší zájem o marketing sociálních médií. V červnové zprávě společnosti Lyris se uvádí, že 82% zástupců velkých firem považuje právě tuto metodu za obzvláště efektivní. Tyto čísla jsou daleko jednoznačnější, nežli v případě malých firem. "Malé firmy se pomaleji adaptují na sociální média, konkrétně proto, že mnohé z nich nebyly on-line od samého počátku podnikání", píše Debra Aho Williamson v prosincové zprávě eMarketer.